POLÍTICA DE PRIVACIDADE XERAL

O presente documento ten por obxecto describir a política de protección de datos do Portal Web Surfmarket.org. Os datos de carácter persoal que nos proporciones serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos ficheiros automatizados de Surfmarket.org, sendo  responsable dos seus propios ficheiros, os cales, conforme á normativa vixente, atópanse debidamente rexistrados no Rexistro Xeral da Axencia de Protección de Datos.

Nos formularios do Rexistro onde se soliciten datos de carácter persoal, sinalaranse os distintos campos cuxa cumplimentación é necesaria para realizar o rexistro correspondente. Así, salvo que se indique o contrario as respostas ás preguntas sobre datos persoais son voluntarias, sen que a falta de contestación ás devanditas preguntas implique unha diminución na calidade ou cantidade dos servizos correspondentes, a menos que se indique outra cousa.

O tratamento automatizado a que serán sometidos todos os datos de carácter persoal recollidos como consecuencia da solicitude, utilización, contratación de calquera produto ou servizo ou de calquera transacción ou operación realizada a través desta páxina web (incluídos, a estes efectos, os que sexan facilitados polos Usuarios para a publicación de anuncios), ten como finalidade principal o mantemento da relación contractual no seu caso establecida co propietario desta páxina web.

Tamén serán utilizados para a xestión, administración, prestación, ampliación e mellora dos servizos aos que o Usuario decida subscribirse ou utilizar.

No caso das direccións de correo electrónico ou formulario de contacto da páxina web, os datos que nos proporciones a través dos mesmos, serán utilizados exclusivamente para atender as consultas que nos expoñas por este medio.

No caso de que nos facilite datos dun terceiro, por exemplo para informar a un coñecido da publicación dun anuncio, ou para recomendarlle a nosa web ou un artigo publicada na mesma, infórmaselle que vostede é responsable de obter o consentimento da persoa e dos datos da mesma que nos facilite.

Solicitude de Baixa

O Usuario titular dos datos persoais poderá exercer, nos termos e as limitacións establecidos a normativa vixente, os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante o envío da súa solicitude de baixa desde o email da conta do usuario a: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

Surfmarket.org garante a confidencialidade dos datos de carácter persoal. Iso no entanto, revelará ás autoridades públicas competentes os datos persoais e calquera outra información que estea na súa poder ou sexa accesible a través dos seus sistemas e sexa requirida de conformidade coas disposicións legais e regulamentarias aplicables ao caso.

Os datos de carácter persoal poderán ser conservados nos ficheiros titularidade de Surfmarket.org, con domicilio na rúa Pizarro nº81 5ºA de Vigo (36204) sendo propiedade de Francisco Campos Rey con DNI 36127021R e mesmo domicilio, incluso unha vez finalizadas as relacións formalizadas a través do Portal, exclusivamente aos fins indicados anteriormente e, en todo caso, durante os prazos legalmente establecidos, a disposición de autoridades administrativas ou xudiciais. En calquera caso informámoslle que nunca imos ceder os teus datos a terceiras empresas e comprometémonos a velar pola confidencialidade como norma da nosa web.


Podes seguirnos en: